Quant a OIC-Penta

Quant a OIC-Penta

L’empresa Obres i Contractes PENTA SA va néixer en 1994 es va crear per un grup de professionals de contrastada experiència i amb un “life motive”: la passió per l’arquitectura i amb un clar objectiu, fer realitat els seus projectes.

Des de el seu inici, l’empresa ha mantingut com valors fonamentals, el seu compromís de qualitat i el rigor tècnic en les seves realitzacions, tot això avalat per personal altament qualificat.

Per el nostre compromís de renovació constant s’han obert noves línies de treball com son  l’obra iniciada al 2011 de la construcció d’un parking al centre de Barcelona del que som concessionaris de la seva l’explotació i les obres dedicades al manteniment d’escoles, en les que tenim amplia experiència, ja que hem col·laborat amb el Consorci d’Educació de Barcelona, amb la contracta de la Zona B (Districtes de Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí), i l’Ajuntament de Barcelona en el manteniment del Parc Güell.

La Direcció d’Obres i Contractes Penta, S.A., empresa especialitzada en l’àmbit de la construcció, rehabilitació i manteniment d’edificacions públiques i privades, és conscient de què ens trobem en un mercat molt competitiu. Per aquest motiu, apostem per impulsar la integració d’un sistema de gestió basat en les normes UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Mitjançant la integració d’aquest sistema, volem que tota la empresa dugui a terme un objectiu comú, encaminat a satisfer les expectatives dels nostres clients, garantir la seguretat del personal i desenvolupar la nostra activitat amb respecte cap al medi ambient.

Per aconseguir dur a terme aquesta fita, aportarem els recursos humans, tècnics i materials, necessaris per al compliment de cadascuna de les activitats, es crearan unes metodologies d’acció i prevenció, així com un seguiment dels objectius que compleixin amb els compromisos adoptats.

Les bases fonamentals en les que es basa el nostre sistema de gestió són les següents:

  • Garantir el compliment de les normatives vigents.
  • Aconseguir una comunicació fluida amb els nostres clients i així poder oferir d’aquesta manera un servei eficaç, adaptant-lo a les seves necessitats i d’aquesta manera aconseguint una millor qualitat.
  • Assegurar un acompliment del compromís ambiental tant per part de la nostra organització com dels nostres proveïdors i subcontractistes, mitjançant un control exhaustiu de tots els processos relacionats amb l’entorn, a fi de minimitzar la contaminació i l’afectació amb el medi ambient.
  • Garantir les condicions de seguretat i salut dels nostres treballadors, mitjançant l’aportació de recursos necessaris.
  • Fomentar la participació, formació, informació i comunicació de tot el nostre personal, en matèria de qualitat, seguretat i medi ambient.
  • Avaluar periòdicament els nostres resultats, obtenint noves millores per a la seva posterior aplicació a la nostra organització, amb la finalitat de millorar el nostre sistema integrat de gestió, i poder reduir costos, sense minvar la qualitat, la seguretat i sota cap concepte que es vegi afectat el medi ambient.

Pòlisses d’Assegurances

Obres i Contractes Penta SA disposa de tot tipus d’assegurances que garanteixen qualsevol de les nostres actuacions, Assegurança d’accidents amb l’asseguradora “PG Previsora General”, Pòlissa de Responsabilitat Civil (RC) amb l’asseguradora HDI Hannover Internacional de 3.000.000,00 € i cada vegada que s’inicia una obra contractem una pòlissa especifica Tot Risc Construcció (TRC) amb l’Asseguradora Plus Ultra seguros.

Acreditacions i certificacions

Construïm - Rehabilitem - Mantenim