Font de la Trinxa

Font de la Trinxa

Descripció del projecte

Client: Ajuntament de Barcelona
Ubicació: Ronda de la Universitat, 2 Barcelona