Font carrer Pescadors

Font carrer Pescadors

Descripció del projecte

Client: Ajuntament de Barcelona
Ubicació: Carrer Pescadors - Barcelona