Escola Els Llorers

Escola Els Llorers

Descripció del projecte

Client: Escola Els Llorers
Ubicació: Carrer Aragó, 121, Barcelona