Obres en curs

  • CEM Sagnier
  • Magic Box Sant Cugat
  • Monuments de Barcelona
  • Edifici Reus
    Construcció de 18 habitatges a Reus
  • Park Güell de Barcelona
  • La Carboneria, primer edifici de l'Eixample de Cerdà
  • Obra nova habitatges a Montgat