OIC Penta condiciona l’entorn del Park Güell de Barcelona

OIC Penta condiciona l’entorn del Park Güell de Barcelona

Com a part de les obres de millora de l’entorn del Park Güell, OIC Penta ha executat el projecte de condicionament del Camí de la Pressió, les àrees de jocs infantils i l’Itinerari de la Biodiversitat. La intervenció, que s’ha prolongat al llarg de 9 mesos, ha adequat les tres zones i ha fet valdré els seus camins, uns recorreguts que s’allunyen dels punts més turístics del parc i que mantenen en equilibri el seu valuós ecosistema.

Les obres pertanyen a un paquet de set projectes, aprovats en 2016 i destinats a la rehabilitació del patrimoni del Park Güell i el seu entorn. Aquests projectes són gestionats per Barcelona Serveis Municipals (BSM) i han sigut impulsats per l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en els Districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.  

Afavorir les tasques de manteniment

Ubicat en la zona sud-oest del parc, el Camí de la Pressió és un recorregut de 1.015 m2 que facilita l’accés als vehicles de manteniment. En aquest punt, OIC Penta ha unificat el pendent, ha donat més amplitud al camí (garantint un mínim de 2 metres), ha delimitat els marges del recorregut amb murs de pedra natural, ha renovat el paviment del camí i ha modificat l’entrada perquè sigui més accessible.

Pel que fa a les zones de jocs infantils, s’han pavimentat els camins, s’han reparat els punts de sauló degradats i s’han condicionat les escales entre les dues àrees de joc. A més, s’han redefinit les terrasses interiors, s’ha creat una xarxa de recollida d’aigües pluvials i s’ha reconfigurat el tram inferior del camí perquè els vehicles de manteniment accedeixin amb facilitat.

Un valuós ecosistema

El Park Güell de Barcelona atreu anualment a 9 milions de turistes i és un dels espais més visitats de la ciutat a causa de la seva espectacular arquitectura. Al seu innegable valor cultural cal sumar-li un ric ecosistema compost per 1.049 espècies vegetals, 404 espècies d’arbres i 83 espècies d’ocells.

En concret, l’Itinerari de la Biodiversitat permet descobrir bona part de la flora i fauna d’aquest parc. El passeig, de gairebé 200 metres, discorre entre plantes mediterrànies?com el pi blanc, l’alzina, l’arboç o l’herba de Sant Jordi? i permet observar nombrosos ocells, papallones, insectes o petits mamífers.

En aquesta zona OIC Penta ha col·locat una nova caixa de paviment composta per terreny natural i sauló. Igualment, s’ha delimitat el recorregut mitjançant cordes de niló, acer corrugat i fusta de castanyer que impedeixen el pas al visitant per fora del recorregut traçat.

 

Imatges: Kris Moya Studio

Write a Reply or Comment