Equip

Equip

L’equip de OIC-Penta està format per tècnics amb un grau de coneixement excel·lent en els camps en els quals estan especialitzats.
La seva professionalitat es veu reflectida ens tots els aspectes que conformen les obres en les quals participen.


Pere Ramírez
Soci Fundador
Arquitecte Tècnic


Ramón Codinachs
Soci Fundador
Arquitecte Tècnic


Miguel Angel Penin
Responsable Administració i
Comptabilitat


David Díez
Director Tècnic


Raúl Sánchez
Cap d’Obra


Sonia Ramírez
Departament Administració


Javier Martínez
Departament Administració


Sonia Heredia
Estudis i Pressupostos


Albert Codinachs
Cap d’Obra


Núria de Mesas
Cap d’Obra


Marta Fernández
Departament Administració


Mónica Rovira
Departament Administració


Conrado Vazquez
Responsable Departament de Manteniment


Ricardo Moreno
Departament Administració


Quim Aranda
Departament Administració


Núria Selva
Estudis i Pressupostos


Toni Guerrero
Cap d’Obra


Fran Romero
Cap d’Obra


Adonis Sebastián
Tècnic


Eladio Rodríguez
Manteniment Park Güell i Monuments


Manel Gallardo
Cap d’Obra


Irene Tomás
Departament Administració


Paqui Rosado
Departament Administració


Gregorio Pichardo
Estudis i Pressupostos


Oscar Bernabé
Cap d’Obra


Carlos Ramírez
Departament Administració


Jordi Martí
Departament Administració