El Mercat de la Vall d’Hebron – Teixonera ja compta amb un nou ascensor que millora l’accessibilitat

El Mercat de la Vall d’Hebron – Teixonera ja compta amb un nou ascensor que millora l’accessibilitat

El projecte d’urbanització dels entorns del Mercat de la Vall d’Hebron – Teixonera, desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona, ha inclòs la construcció d’un ascensor entre el carrer Saturnino Calleja i el carrer Trueba. Es tracta d’un projecte rellevant atès que salva un desnivell de 10,9 metres entre els carrers, facilitant així l’accés al mercat.

El projecte de remodelació de l’espai urbanístic té com a objectiu millorar l’accessibilitat de tots els veïns i veïnes. L’equip OIC Penta que ha participat en aquesta obra ha estat format pel cap de grup Manuel Gallardo i el cap d’obra Adonis Sebastián. Han treballat dia a dia al costat de l’empresa Engineering Consultancy Group.

La capacitat de l’ascensor és de 10 persones i l’estructura vista és metàl·lica, amb paraments de vidre. Quant a la fonamentació, s’ha fet amb micropilots. Prèviament a la construcció de l’ascensor, s’ha dut a terme l’enderrocament parcial de les restes de l’antiga escala en la mesura que ho ha permès el mur de contenció que aguanta l’esplanada del mercat. Les terres del talús s’han cobert finalment de terra vegetal i plantat amb una vegetació entapissant pròpia de la zona mediterrània.

Més informació sobre la remodelació del mercat municipal de Vall d’Hebron

La intervenció realitzada per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de Mercats i BAAS Arquitectura pretén millorar no sols el mercat sinó també la seva inserció en l’entorn pròxim, proposant nous accessos rodats que no entrin en conflicte amb els vianants, el nou ascensor que permet l’accés des del barri del Carmel i la transformació del carrer Trueba en un passeig pacificat.

La zona de descàrrega situada històricament en la part posterior s’ha traslladat a un nivell inferior i l’espai que ocupava ha permès una ampliació de la superfície del mercat. L’operació s’ha completat amb un gran hort urbà situat a la coberta i vinculat a un petit restaurant.

 

El mercat Vall d’Hebron – Teixonera

El mercat està format per 5 plantes: planta baixa, altell i tres plantes subterrànies i, una vegada acabades les actuacions de remodelació, compta amb la següent distribució:

  • Planta baixa (2.805 m2): espai de venda del mercat, un autoservei i espais destinats a gestió (vestuaris, sala de descans…).
  • Planta altell (483 m2): amb espais d’oficines i instal·lacions del mercat.
  • Planta soterrani -1 (2.373 m2): espais de logística del mercat i de l’autoservei.
  • Planta soterrani -2 (2.663 m2): destinat a aparcament.
  • Planta soterrani -3 (3.018 m2): destinat a aparcament, magatzem i instal·lacions.

El disseny de l’edifici es fonamenta en la reestructuració del mix comercial i la introducció d’un autoservei; la reordenació dels accessos i la millora de les comunicacions amb l’entorn pròxim i amb la Teixonera; la renovació i condicionament de les instal·lacions i millora del comportament energètic de l’edifici; l’actualització i tractament de l’envolupant de l’edifici i de la seva interpretació com a equipament públic; i la utilització de la coberta com a hort urbà dins del procés de renaturalización de la ciutat.

 

D’acord amb el Districte d’Horta-Guinardó, en el marc d’aquest projecte de millora, i de manera paral·lela, també s’ha dut a terme el canvi de nom del Mercat, que ha passat de dir-se Mercat de Vall d’Hebron a Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera, en reconeixement al barri que acull físicament aquest equipament.

T”agradaria conèixer més projectes OIC Penta?