Adequació de l’Escola Doña Magdalena, bé cultural de la ciutat de Terrassa

Adequació de l’Escola Doña Magdalena, bé cultural de la ciutat de Terrassa

Hem finalitzat les obres d’adequació de l’edifici Escola Doña Magdalena, situat al carrer de Sant Isidre de Terrassa. L’objectiu del projecte ha estat rehabilitar l’espai per acollir les oficines de la seu del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, per tal de garantir les noves necessitats funcionals i de confort per a la implantació de la nova seu. 

 

És important destacar que, des de l’any 1984, l’edifici Escola Doña Magdalena està inclòs en el Pla Especial de protecció del patrimoni històric-arquitectònic-ambiental de Terrassa. Per tant, l’edifici està protegit com a bé cultural d’interès local. El Pla és l’instrument normatiu per a la protecció del patrimoni de la ciutat que marca quins edificis i elements tenen una protecció per la qual qualsevol actuació sobre un d’aquests elements ha de complir una sèrie de requisits que asseguri la seva protecció.

El projecte ha estat una actuació de rehabilitació i reforma que ha consistit en la restauració de la façana principal, fusteries interior i paviments originals, finestres i cobertes i millora de la façana posterior per millorar la seva eficiència energètica i ampliació i reforma interior per adequar l’espai a l’ús administratiu al qual es destinarà l’edifici.

Seguint les directrius que protegeixen la identitat de l’edifici, l’adequació s’ha realitzat preservant els elements modernistes característics de l’Escola Doña Magdalena, amb especial dedicació en la seva façana, les vidrieres i el paviment hidràulic.

L’adequació de l’edifici s’ha desenvolupat a partir del projecte dissenyat per l’arquitecte Òscar Alsina Bartolomé. El director de l’obra ha estat l’arquitecte Jordi A. González i el director executor de l’obra ha sigut l’arquitecte Albert Peñarando. L’equip OIC Penta ha estat integrat pel cap d’obra Raul Sánchez i l’enginyer d’instal·lacions David Castro.

Història de l’Escola Doña Magdalena 

Passejar per la ciutat de Terrassa és un goig per als amants de l’arquitectura per totes les joies modernistes que alberguen els seus carrers i l’Escola Doña Magdalena n’és un exemple. 

L’edifici va ser construït per l’arquitecte Josep Maria Coll i Bacardí (Barcelona, 23 d’agost de 1878 – Terrassa 24 de març de 1917). També va ser l’arquitecte del Parc de Desinfecció de Terrassa l’any 1912. La promotora de l’escola va ser la mestra Magdalena Rosell i Matlleu. Al costat de l’escola es va construir la casa de la mestra i va ser bastida pel mateix Josep Maria Coll i Bacardí. 

Magdalena Rosell i Matlleu va néixer a Olot el 28 d’abril de 1879 i va fer de mestra inicialment a la seva ciutat natal, posteriorment es va traslladar a Terrassa i va exercir de mestra durant 24 anys, des de l’any 1910 fins l’any 1934 en el que va marxar a Madrid. 

La Magdalena inicialment va exercir d’auxiliar de pàrvuls en l’escola nacional de Terrassa. L’any 1911 la Magdalena demana a l’Ajuntament de Terrassa que li cedeixi uns terrenys per obrir una escola, en no ser atesa la seva petició, la Magdalena pacta la construcció de l’escola al carrer de Sant Isidre 29. 

L’any 1912 amb la supervisió de l’arquitecte Coll Bacardí es comença la construcció de l’escola, que serà inaugurada el 13 d’abril de 1913, amb la presència de l’alcalde de Terrassa Josep Ullés i Jover. L’escola podia acollir 200 pàrvuls (nenes) i eren els pares qui pagaven els mestres que no rebien cap ajuda oficial. Magdalena marxa a Madrid l’any 1934 fins deixar la seva activitat l’any 1949, any en el que torna a Terrassa on va morir el desembre de 1968.

Vols conèixer més rehabilitacions elaborades per l’equip OIC Penta?